Prosessiteollisuudessa turhat kulut hallintaan

Prosessiturvallisuusarvioinnin tarkoituksena on varmistaa, että teolliset prosessit, joissa käsitellään vaarallisia kemikaaleja, toteutetaan turvallisesti ja ympäristölle aiheutuvat riskit minimoidaan. Prosessiturvallisuusarvioinnin tavoitteena on varmistaa, että onnettomuudet ja poikkeamatilanteet vähenevät merkittävästi. Tämä edistää paitsi työ- ja ympäristöturvallisuutta, mutta myös teollisuuden kilpailukykyä ja luotettavuutta. Arvioinnissa keskitytään seuraaviin osa-alueisiin: Riskien tunnistaminen ja arviointi: Laitteistojen turvallisuus: Read more…

Codeax täyttää kaksi vuotta! 

Tänään juhlimme Codeaxin vuosipäivää ja samalla haluamme kiinnittää huomion kiinteistöjen turvallisuuteen. Turvallisuus on kuin täytekakku, jossa on useita herkullisia kerroksia, jotka kaikki yhdessä luovat kokonaisvaltaisen ja toimivan turvallisuusjärjestelmän. Tutustutaanpa turvallisuuden eri kerroksiin ja niiden merkityksiin!  Kakkupohja: Riskien arviointi  Turvallisuuden perustana on riskien arviointi. Tunnistamalla mahdolliset uhkat ja riskit voit suunnitella Read more…

Codeax SAFE: Avain tehokkaaseen sisäisen pelastussuunnitelman hallintaan

Tehdäänkö organisaatiossasi laajamittaista kemikaalien käsittelyä tai varastointia? Turvallisuuden ylläpitäminen korkean riskin kohteissa vaatii tarkkaa suunnittelua ja valmistautumista mahdollisiin hätätilanteisiin. Sisäinen pelastussuunnitelma on avainasemassa varmistettaessa organisaation toimintavalmiutta kriisitilanteissa. Tässä blogikirjoituksessa tutustumme siihen, miten Codeax SAFE voi olla avainasemassa turvallisuutesi tukipilarina.  Miksi sisäinen pelastussuunnitelma on tärkeä?  Sisäinen pelastussuunnitelma on olennainen osa riskienhallintaa Read more…

Codeax®SAFE tuo turvaa tapahtumiin

Tapahtumien järjestäminen on aina innostavaa ja antoisaa, mutta samalla se tuo mukanaan suuren vastuun turvallisuudesta. Tiedätkö, miten varmistat osallistujiesi turvallisuuden kaiken kiireen keskellä? Tässä blogikirjoituksessa pureudumme tapahtuman pelastussuunnitelman tärkeyteen ja siihen, miten voit hyödyntää Codeax®SAFEa tässä olennaisessa osassa.  Miksi pelastussuunnitelma on tärkeä tapahtumien järjestämisessä?  Tapahtuman pelastussuunnitelma ei ole vain paperi, Read more…

Vuokralaistoiminto

SELVILLÄOLO- JA YHTEENSOVITTAMISVELVOITE Eura 2021-ohjelman osarahoituksella kehitettiin Codeax®SAFE ohjelmaan uusi moduuli (ominaisuus) nimeltään ”vuokralaistoiminto”. Ominaisuus mahdollistaa kaikissa kiinteistöissä mm. liikekeskuksissa kuvaamaan jokainen kiinteistön toimija ja vuokralainen omassa pohjakuvassaan. Ohjelma suunniteltiin ja kehitettiin yhdessä pirkanmaalaisen kehittäjän ja toimijan kanssa. Uuden ominaisuuden avulla kiinteistön turvallisuudesta vastaavat ovat tietoisia kiinteistön kaikkien toimijoiden toiminnasta Read more…