Pelastussuunnitelman ei tarvitse aiheuttaa harmaita hiuksia

Tahdotko pelastussuunnitelman, joka palvelee paremmin sekä sinua että sen käyttäjiä? Valitse alta millaiseen kohteeseen tarvitset pelastussuunnitelmaa ja anna meidän kertoa, miten me voimme helpottaa elämääsi!


Mietityttääkö, mitä ihmettä me oikein tarjoamme ratkaisuksi? Alta voit lukea Codeax SAFEsta pähkinänkuoressa tai voit myös tutustua pidempään esittelyyn SAFEn sivulla.

Tiedätkö tarvitaanko teidän kiinteistöönne pelastussuunnitelma? Kaipaatko lisätietoa pelastussuunnitelmasta? Vastaukset useimmiten kysyttyihin pelastussuunnitelmakysymyksiin löydät pelastussuunnitelmien UKK:stä!


Codeax SAFE pähkinänkuoressa

Codeax SAFE on visuaalinen digialusta turvallisuustietojen hallintaan ja esittämiseen. Sen avulla ylläpidät tietoja ja toimintaohjeita kätevästi yhdessä paikassa, mistä voit jakaa niitä kaikille kiinteistön käyttäjille selkeässä muodossa, ilman sähläystä.

Codeax SAFEssa kiinteistön ilma-, asema- ja pohjakuviin merkitään turvallisuuteen liittyviä tärkeitä kohteita, kuten palontorjunta- ja ensiapuvälineistöä sekä poistumisreittejä. 

Näiden merkkien tietokortteihin voidaan tallentaa kaikki tarpeelliset niihin liittyvät tiedot, kuten käyttö- ja toimintaohjeet, tarkastus- ja huoltoraportit sekä vastuuhenkilöt yhteystietoineen.

Mutta miten Codeax SAFE oikein eroaa paperi- tai PDF-pelastussuunnitelmasta? Kurkkaa alla olevasta taulukosta juuri sinun kannaltasi hyödyllisimmät kohdat. Codeax SAFEen voit myös tutustua tarkemmin ohjelman omalla sivulla.

Paperinen pelastussuunnitelmaPDF-pelastus­suunnitelma verkossaCodeax SAFE
Lakisääteinen
Tieto saatavilla sekunneissa
Karttapohjainen
Kielineutraalit kuva- ja video-ohjeet
Visuaalinen ja ymmärrettävä
Helposti jaettavissa
Reaaliaikaisesti päivitettävissä
Ohjaa riskitilanteissa pelastustoimea
Tietoturvallinen

Tuo turvaa taloyhtiöön Codeax SAFE pelastus­suunnitelmalla

Taloyhtiöissä kaikkien on pystyttävä ymmärtämään turvallisuusohjeet, äidinkielestä huolimatta. Kuvin ja videoin viestiminen on ymmärrettävän turvallisuuden A ja O. Turvallisuustiedon tulee olla asukkaiden saatavilla selkeästi ja helposti. VTS-kotien ja Codeaxin yhteistyöjutusta voit lukea, miten Codeax SAFE on suunniteltu sopimaan asuinkiinteistöjen käyttöön.

Codeax SAFE uudistaa asuinkiinteistöjen tiedottamisen ajanmukaiselle tasolle, lisäten taloyhtiön turvallisuutta, laatua ja vetovoimaa. Sillä onnistuu…

 • Kielineutraalin ja selkeän pelastussuunnitelman laatiminen ja hallinta
 • Pelastussuunnitelman jakaminen helposti asukkaille ja esimerkiksi viranomaisille
 • Turvallisuus- ja muutosviestintä asukkaille

Tarjoa kaikille turvalliset julkiset tilat

Julkisilla tiloilla on monia erilaisia käyttötarkoituksia ja sitäkin enemmän vaihtuvia kävijöitä. Julkisten kiinteistöjen turvallisuus on tärkeää koko yhteiskunnan toimivuudelle. Selkeät ja helposti sisäistettävät turvaohjeet tekevät tiloista turvallisempia kaikille.

Codeax SAFE tuo vakautta, järjestelmällisyyttä ja kustannustehokkuutta julkishallinnon erilaisten kiinteistökohteiden turvallisuudenhallintaan ja tiedottamiseen. Sen avulla onnistuu…

 • Ymmärrettävän ja kielineutraalin pelastussuunnitelman laatiminen
 • Turvallisuustiedon hallittu jakaminen kaikille tilojen käyttäjille sekä esimerkiksi viranomaisille
 • Selkeä riskien hallinta ja ennakointi
 • Useiden kohteiden turvallisuustiedon hallinta näppärästi ja kustannustehokkaasti

Takaa toiminnan jatkuvuus teollisuus­ympäristössä

Teollisuusympäristössä turvallisten toimintatapojen ymmärtäminen ja noudattaminen on ensisijaisen tärkeää toiminnan jatkuvuuden kannalta. Henkilövahinkoja ja taloudellisia menetyksiä ehkäisee parhaiten reaaliaikainen, helposti tavoitettava ja selkeä turvallisuustieto.

Codeax SAFE on tiedolla johtamisen tehotyökalu, joka turvaa teollisuusyrityksen työntekijöitä, omaisuutta ja tuotantoa sekä rakentaa vastuullista työnantajakuvaa. SAFElla hoituu…

 • Selkeä riskien hallinta ja ennakointi
 • Turvallisuuteen perehdyttäminen ja kouluttaminen
 • Turvallisuustiedon hallittu jakaminen kaikille sidosryhmille
 • Kattavan ja lainmukaisen pelastussuunnitelman laatiminen kustannustehokkaasti
 • Reaaliaikainen turvallisuusviestintä

Turvallinen tapahtuma syntyy yhteis­pelillä – ja selkeällä tiedottamisella

Tapahtumien turvaohjeiden on oltava selkeitä ja universaalisti ymmärrettäviä. Tapahtumaympäristöissä turvallisuusriskejä aiheuttavat muun muassa suuret yleisömäärät, ihmisten käytös juhlahumussa, runsas teknisten laitteiden määrä sekä erilaiset lavarakenteet. Yleisömassojen ja yksittäisten kävijöiden hallintaa tukee selkeä ja tavoitettava turvaohjeiden jakaminen.

Codeax SAFE tehostaa viestintää ja turvallisuuden varmistamista esimerkiksi urheilu- ja kulttuuritapahtumissa, messuilla sekä muissa yleisötilaisuuksissa. Tehokas ja vastuullinen tiedottaminen parantaa asiakaspalvelua ja vahvistaa koko tapahtuman laatumielikuvaa. Tapahtumissa SAFElla onnistuu…

 • Tapahtumakohtaisen selkeän ja kielineutraalin pelastussuunnitelman laatiminen
 • Reaaliaikainen reagointi poikkeustilanteisiin
 • Turvallisuusohjeiden jakaminen etukäteen esimerkiksi pääsylipussa tai tapahtuman nettisivuilla
 • Viranomaisyhteistyö turvallisuuden parantamiseksi

Turvaa terveyden­huollon kriittiset toiminta­ympäristöt selkeillä toimintaohjeilla

Terveydenhuollon usein ruuhkaisissa toimipaikoissa ja palvelupisteissä henkilöstö palvelee potilaita, jotka ovat jo valmiiksi haavoittuvaisia ja poikkeustilanteessa. Tällöin ajantasainen turvallisuustieto on elintärkeää niin henkilöstölle, tilapäisille kävijöille kuin viranomaisillekin.

Codeax SAFE parantaa yleistä turvallisuustasoa ja palvelun kokonaislaatua sairaaloissa sekä muissa terveydenhuollon yksiköissä. Codeax SAFEn avulla onnistuu…

 • Osastokohtaisten turvaohjeiden kerääminen yhteen paikkaan
 • Turvallisuuden tiedolla johtaminen myös useiden eri yksiköiden kohteessa
 • Turvallisuustiedon helppo jakaminen niin työntekijöille, vierailijoille kuin viranomaisillekin

Codeax SAFElla onnistuu myös sisäisen pelastussuunnitelman laatiminen

Tukesin valvomissa korkean riskin kohteissa turvalliset toimintatavat ovat elintärkeitä. Laajamittaista kemikaalien teollista käsittelyä ja varastointia harjoittavissa kohteissa laadittava sisäinen pelastussuunnitelma vaatii erityistä huolellisuutta, ja lisäksi mahdollisten onnettomuuksien vaikutuksia tuotantolaitoksen ulkopuolelle on pystyttävä arvioimaan kattavasti.

Codeax SAFE suoraviivaistaa korkean riskin kohteiden turvallisuustoimia ja sopii sisäisen pelastussuunnitelman tekoon. Helposti jaettavan ohjelman avulla kaikkien sidosryhmien informointi on vaivatonta. SAFElla luonnistuu…

 • Selkeä (erityis)riskien hallinta ja ennakointi sekä poikkeustilanteisiin varautuminen
 • Riskialueiden visuaalinen hahmottaminen ja toimenpiteiden kohdistaminen
 • Hallittu, reaaliaikainen toiminta kriisitilanteissa ja niiden jälkeen
 • Turvallisuuteen perehdyttäminen ja kouluttaminen
 • Viranomaisyhteistyö turvallisuuden parantamiseksi

Codeax SAFE pelastus­suunnitelma turvaa yrityksesi toimintojen jatkuvuuden

Yrityksen toimitilojen turvallisuus on elintärkeää henkilöstölle, asiakkaille, muille sidosryhmille ja koko liiketoiminnan jatkuvuudelle. Läpinäkyvä turvallisuuskulttuuri parantaa asiakaspalvelua ja vahvistaa mielikuvaa nykyaikaisesta, vastuullisesta yrityksestä.

Codeax SAFE on laadukas, monikäyttöinen ja kustannustehokas tapa toteuttaa yritys- tai palvelukiinteistön kattava pelastussuunnitelma. Codeax SAFEn avulla luonnistuu…

 • Lainmukaisen ja ymmärrettävän pelastussuunnitelman laatiminen
 • Toimintaohjeiden tiedottaminen selkeässä muodossa henkilöstölle ja asiakkaille
 • Reaaliaikainen reagointi poikkeustilanteisiin

Tehotyökalu laajan kiinteistö­massan turvallisuus­tietojen hallintaan

Useiden kiinteistöjen hallinnoinnissa turvallisuus on olennainen osa kestävää omaisuudenhallintaa ja liiketoimintaa. Turvallisuutta edistää parhaiten selkeä pelastus­suunnitelma­työkalu, jota voidaan tarvittaessa sekä monistaa että skaalata eri kiinteistöjen tarpeisiin.

Codeax SAFE tarjoaa uudenlaista tehokkuutta laajan kiinteistökannan turvallisuustietojen hallintaan. SAFEn avulla hoituu…

 • Helposti toteutettava yhdenmukainen pelastussuunnitelma kaikkiin kiinteistöihin
 • Kaikkien kiinteistöjen turvallisuustietojen hallinta ja seuraaminen samalla kertaa
 • Turvallisuustiedon helppo jakaminen kiinteistöjen käyttäjille ja muille sidosryhmille

Ota yhteyttä tai jätä yhteystietosi, niin sovitaan lyhyt (15–30 min) esittelyaika ja katsotaan yhdessä, mitä hyötyä juuri sinulle ja kiinteistöllesi on Codeax SAFEsta!

Ari Virtanen
Ari Virtanen
Toimitusjohtaja
+358 40 770 8663
ari.virtanen@codeax.fi
Codeax SAFE pelastussuunnitelma selaimessa