Codeax SAFE palkittiin The Most advanced digital twin -kategorian voittajana WDBE2022-tapahtumassa. Mutta mitä digitaalinen kaksonen oikeastaan tarkoittaa? Entä miten se liittyy pelastussuunnitelmiin ja turvallisuustiedon helppoon jakamiseen? Ja mikä tärkeintä, miten se hyödyttää pelastussuunnitelman käyttäjiä?

Digitaalinen kaksonen kuvaa tosielämää virtuaalimaailmassa

Lyhyesti sanottuna digitaalinen kaksonen on tarkka kopio jostakin oikeassa maailmassa esiintyvästä kohteesta, kuten tuotantolinjasta, kiinteistöstä tai jopa kokonaisesta korttelista. Esimerkiksi erilaisista sensoreista ja simulaatioista kerätyn datan avulla pystytään mallintamaan haluttu kohde digitaaliseen muotoon, ja tämän mallin avulla voidaan tarkkailla erilaisia prosesseja ja/tai mallintaa niitä. Digitaalisen kaksosen avulla voidaan esimerkiksi tehostaa tuotantoprosessia tai tarkkailla kiinteistön energiatehokkuutta ­– mahdollisuudet ovat käytännössä loputtomat.

Mitä tekemistä digitaalisilla kaksosilla on pelastussuunnitelmien kanssa?

Vaikka pelastussuunnitelman mallintaminen digitaalisen kaksosen avulla ei varmaankaan tule ensimmäisenä mieleen asiaa pohtiessa, on digikaksosen hyödyntämisellä paljonkin tekemistä käyttäjäystävällisen pelastussuunnitelman kanssa. Valjastamalla digitaalisen kaksosen vahvuus, eli visuaalisesti todellisuutta vastaava asioiden kuvaaminen pelastussuunnitelmien käyttöön, saadaan pelastussuunnitelmista selkeämpiä ja lähestyttävämpiä. Tällaisessa kuvapohjaisessa pelastussuunnitelmassa asiat esitetään todellisuutta vastaavalla paikallaan, jolloin käyttäjän on helpompi tunnistaa turvallisuuden kannalta tärkeät kohteet jokapäiväisessä toiminnassaan.

Digikaksosmaista ajattelumallia hyödyntävä pelastussuunnitelma helpottaa häiriötilanteessa toimimista sekä kiinteistön käyttäjien että ulkopuolisten toimijoiden, kuten pelastusviranomaisten, näkökulmasta. Kun digitaalinen turvallisuustieto on helposti yhdistettävissä reaalimaailmaan, esimerkiksi poistuminen ja alkusammutustoiminta helpottuvat. Toisaalta myös pelastusviranomaiset saavat kohteesta tarkkaa tietoa jo ennen tehtävän aloittamista paikan päällä, jolloin toiminta voidaan kohdistaa oikein esimerkiksi korkeimman riskin alueille.

Kuva kertoo enemmän…

Tuossa moneen kertaan kuullussa hokemassa on kuitenkin totuuden siemen. Selkeästi kuvamuodossa esitetty ohje esimerkiksi poistumiseen on varmasti tehokkaampi – ja kielineutraalimpi – kuin sanamuotoinen ohjeistus. Visuaalisen pelastussuunnitelman avulla myös perehdyttämisestä voidaan tehdä miellyttävämpää kaikille osapuolille. Uuteen paikkaan ja toimintatapoihin perehtymisessä on aina haasteensa, mutta turvallisiin toimintatapoihin tutustumisen ei tarvitse olla yksi niistä.

Digikaksosista ammentava pelastussuunnitelma voi auttaa myös hahmottamaan paremmin kiinteistön turvallisuuden kannalta tärkeitä kehityskohteita, kuten ahtaita poistumisteitä, alkusammutusvälineistön puutetta tai epäselviä ohjeistuksia.

Digitaaliseen kaksoseen perustuva pelastussuunnitelma voi siis parantaa turvallisuutta monesta näkökulmasta katsottuna, jos verrataan perinteiseen paperi- tai pdf-versioon. Ja turvallisempi kiinteistö tai kohdehan tarkoittaa vähemmän kuluja ja enemmän aikaa niille ”oikeille” töille.

Mutta miltä se digitaalisen kaksosen ja pelastussuunnitelman symbioosi sitten näyttää? Voit kurkata esimerkiksi Codeax SAFEn esittelyvideosta. Jos kiinnostuit digikaksosen tarjoamista mahdollisuuksista teidän turvallisuudellenne, ota yhteyttä tai jätä yhteystietosi, niin otamme yhteyttä mahdollisimman pian!

Ari Virtanen
Ari Virtanen
Toimitusjohtaja
+358 40 770 8663
ari.virtanen@codeax.fi