Tulipalopakkasten toimintaohjeet pelastussuunnitelmaan

Pelastussuunnitelman laatiminen ja noudattaminen on äärimmäisen tärkeää, erityisesti tulipalopakkasten aikana. Pelastussuunnitelman avulla voidaan ennakoida ja minimoida mahdolliset vaaratilanteet, jolloin henkilöt voivat suojautua tehokkaasti ja vähentää riskiä vahingoista. Alla on joitakin hyötyjä pelastussuunnitelman laatimisesta tulipalopakkasten vaarojen varalta: Tietoisuus vaaroista: • Pelastussuunnitelma auttaa organisaatiota tai yksilöä ymmärtämään erityiset vaarat, joita tulipalopakkaset voivat Read more…

Työntekijöiden perehdytys on helppoa CodeaxSAFE:n avulla

Työntekijöiden perehdyttäminen pelastussuunnitelmaan on tärkeää, jotta voidaan varmistaa työpaikan turvallisuus. Tässä on joitakin vaiheita, joita voidaan ottaa huomioon työntekijöiden perehdyttämisessä pelastussuunnitelmaan: 1. Pelastussuunnitelman esittely: · Aloita perehdytys esittelemällä pelastussuunnitelma ja sen tarkoitus. Selitä, miksi se on tärkeää ja kuinka se auttaa varmistamaan työntekijöiden turvallisuuden hätätilanteissa. 2. Tiedonanto hätätilanteista: · Käy Read more…

Miksi kannattaa päivittää pelastussuunnitelma CodeaxSAFEn digitaaliseen muotoon?

Digitaalisen pelastussuunnitelman käyttöönottamisella voi olla useita etuja verrattuna perinteiseen paperiversioon. Tässä muutamia mahdollisia etuja: On kuitenkin tärkeää huolehtia siitä, että digitaalinen suunnitelma on käytettävissä myös hätätilanteissa, ja varmistaa, että kaikki tarvittavat henkilöt ovat tietoisia digitaalisen suunnitelman olemassaolosta ja sen käytöstä. Tietoturvaan ja tietosuojaan on myös kiinnitettävä erityistä huomiota, varsinkin kun Read more…

Vuokralaistoiminto

SELVILLÄOLO- JA YHTEENSOVITTAMISVELVOITE Eura 2021-ohjelman osarahoituksella kehitettiin Codeax®SAFE ohjelmaan uusi moduuli (ominaisuus) nimeltään ”vuokralaistoiminto”. Ominaisuus mahdollistaa kaikissa kiinteistöissä mm. liikekeskuksissa kuvaamaan jokainen kiinteistön toimija ja vuokralainen omassa pohjakuvassaan. Ohjelma suunniteltiin ja kehitettiin yhdessä pirkanmaalaisen kehittäjän ja toimijan kanssa. Uuden ominaisuuden avulla kiinteistön turvallisuudesta vastaavat ovat tietoisia kiinteistön kaikkien toimijoiden toiminnasta Read more…