Digitaalisen pelastussuunnitelman käyttöönottamisella voi olla useita etuja verrattuna perinteiseen paperiversioon. Tässä muutamia mahdollisia etuja:

Parempi saavutettavuus:

 • Digitaalinen pelastussuunnitelma on helposti saatavilla verkossa, mikä helpottaa pääsyä tarvittaviin tietoihin missä tahansa ja milloin tahansa.
 • Voidaan käyttää useilla laitteilla, kuten tietokoneilla, tableteilla ja älypuhelimilla, mikä mahdollistaa joustavan käytön eri tilanteissa.

Reaaliaikaisuus ja päivitettävyys:

 • Digitaalinen versio mahdollistaa reaaliaikaiset päivitykset. Muutokset ja parannukset voidaan tehdä nopeasti ja ilman fyysisiä kopioita.
 • Kiinteistön tilojen muutoksia voidaan päivittää nopeasti ja helpolla tavalla, mikä takaa suunnitelman ajantasaisuuden.

Yhteistyömahdollisuudet:

 • Digitaalisessa ympäristössä useat käyttäjät voivat työskennellä saman suunnitelman parissa samanaikaisesti.
 • Yhteistyöominaisuudet, kuten kommenttien jättäminen ja keskustelu, voivat helpottaa suunnitelman kehittämistä ja päivittämistä.

Hälytykset ja muistutukset:

 • Digitaaliseen suunnitelmaan voidaan liittää automaattisia muistutuksia tarkistuksista, harjoituksista ja muista tärkeistä päivämääristä.
 • Mahdollisuus lisätä automaattisia hälytyksiä hätätilanteissa tai tietyn riskin ilmetessä.

Haku- ja indeksointiominaisuudet:

 • Digitaalisessa versiossa on helppo suorittaa hakuja, mikä helpottaa tiettyjen tietojen löytämistä nopeasti.
 • Tietojen indeksointi ja järjestely voivat tehdä suunnitelmasta selkeämmän ja helpommin navigoitavan.

Tietoturva ja varmuuskopiot:

 • Digitaalisessa ympäristössä voidaan käyttää vahvempia tietoturvakäytäntöjä, kuten salasanoja ja käyttöoikeuksien hallintaa.
 • Varmuuskopiot ovat helpommin luotavissa ja ylläpidettävissä, mikä varmistaa, että tieto säilyy myös teknisten ongelmien tai katastrofien sattuessa.

  On kuitenkin tärkeää huolehtia siitä, että digitaalinen suunnitelma on käytettävissä myös hätätilanteissa, ja varmistaa, että kaikki tarvittavat henkilöt ovat tietoisia digitaalisen suunnitelman olemassaolosta ja sen käytöstä. Tietoturvaan ja tietosuojaan on myös kiinnitettävä erityistä huomiota, varsinkin kun käsitellään herkkiä tietoja.