Suomen tieliikennelain mukaan talvirenkaita on käytettävä marraskuun alusta maaliskuun loppuun saakka. Talvirenkaita ei lain mukaan tarvitse vaihtaa kuitenkaan pelkästään kalenterin perusteella, sillä ajoneuvon kuljettaja voi käyttää tässä omaa harkintaansa. Talvirenkaat voidaan siis vaihtaa jo ennen marraskuuta, jotta talvinen keli ei pääsisi yllättämään liikenteessä. Samoin kesärenkaat voidaan vaihtaa jo aikaisemmin, mikäli sää ja keli sen sallii. Auton kuljettaja on kuitenkin vastuussa siitä, että autossa on talviolosuhteissa talvirenkaat.

Kun vaihdat renkaita, on tärkeää huolehtia myös poistettujen renkaiden asianmukaisesta säilytyksestä. Tässä muutamia vinkkejä, jotka auttavat sinua varmistamaan, että renkaiden säilytys ei aiheuta kiinteistössäsi turvallisuusriskiä.

 1. Tarkista renkaiden säilyttämiseen liittyvät ohjeistukset taloyhtiössäsi
  Lähtökohtaisesti Suomen pelastuslaitoksien ohjeistus on, että taloyhtiön häkkivarastossa saa säilyttää yhden rengassarjan. Joissain taloyhtiöissä voi olla kuitenkin omia sääntöjä renkaiden säilytyksen suhteen, joten varmista, että renkaiden säilytys on sallittua taloyhtiössäsi.
 2. Selvitä säilytystilan soveltuvuus renkaiden varastointiin
  Säilytä renkaat asianmukaisessa tilassa, joka on palo-osastoitu, täyttää paloturvallisuusvaatimukset ja jossa on asianmukaiset paloturvallisuusvälineet, kuten sammuttimet ja palovaroittimet. Renkaiden säilytystilassa ei tulisi säilyttää palavia nesteitä, syttyviä kaasuja tai kemikaaleja. Lisäksi on tärkeää huolehtia, että renkaat eivät ole kosketuksissa avotulen tai kipinöiden kanssa.
  Renkaiden kuten kaiken muunkin tavaran säilyttämisen tulee olla sellaista, ettei se kasvata tulipalon tai muun onnettomuuden riskiä, heikennä olemassa olevien turvallisuusjärjestelyjen toimivuutta tai vaikeuta pelastustoimintaa.
 3. Huolehdi varaston olosuhteista
  Säilytä renkaat viileässä, kuivassa ja pimeässä tilassa, kaukana suorasta auringonvalosta ja lämmönlähteistä. On myös tärkeää huolehtia, että renkaiden säilytystila on hyvin ilmastoitu, sillä renkaista voi haihtua haihtuvia orgaanisia yhdisteitä (VOC), jotka voivat olla terveydelle haitallisia ja edistää palon syttymistä.
 4. Huomioi renkaiden kunto ja varastoi oikeaoppisesti
  Renkaiden kunto on myös tärkeää huomioida niiden säilytyksen yhteydessä. Tarkista, että renkaat ovat ehjät ja että niissä on vielä riittävästi urasyvyyttä jäljellä. Pese renkaat ja anna niiden kuivua kunnolla ennen varastointia. Säilytä renkaat mieluiten pystyasennossa ja kääri ne suojaavaan materiaaliin, kuten muoviin, jotta ne eivät likaannu tai vahingoitu säilytyksen aikana.

Noudattamalla näitä vinkkejä renkaiden säilytys ei aiheuta turvallisuusriskiä kiinteistöllesi ja renkaiden kunto säilyy hyvänä.

Kategoriat: Ajankohtaista