Meillä on vahva asiantuntemus ja sitoutuminen turvallisuuteen kaikilla tärkeillä osa-alueilla. Tarjoamme kattavat palvelut, kuten pelastussuunnitelmat, ATEX-selvitykset, räjähdyssuojausasiakirjat, sammutusjätevesien hallintasuunnitelmat ja kemikaaliselvitykset. Valitsemalla Codeaxin voitte olla varmoja saavanne ammattitaitoista ja luotettavaa palvelua, joka täyttää korkeimmatkin turvallisuusvaatimukset. Turvallisuus on ykkösprioriteettimme, ja olemme täällä tukemassa organisaationne turvallisuustavoitteita.

Pelastussuunnitelma

Pelastussuunnitelma varmistaa organisaation noudattavan turvallisuusmääräyksiä ja -standardeja, suojaa henkilöstöä hätätilanteissa, ennakoi ja minimoi riskejä, täyttää viranomaisten vaatimukset, edistää turvallisuuskulttuuria ja suojelee kiinteistöä ja omaisuutta. Pelastussuunnitelman laatiminen on keskeinen osa organisaation vastuullista turvallisuushallintaa.

Digitaalinen pelastussuunnitelma tarjoaa monia etuja. Se mahdollistaa helpon tiedon jakamisen kaikille sidosryhmille myös perehdytys- ja koulutustilanteissa, nopeat päivitykset muuttuviin olosuhteisiin ja ympäristöystävällisen vaihtoehdon vähentämällä paperin käyttöä.

ATEX-selvitykset ja koulutukset

ATEX-selvitys on välttämätön räjähdysvaarallisten tilojen turvallisuudessa. Se varmistaa turvallisuusvaatimusten noudattamisen, henkilöstön suojelun, riskien arvioinnin ja hallinnan, lainsäädännöllisten vaatimusten täyttämisen sekä yleisen turvallisen toiminnan räjähdysvaarallisissa ympäristöissä. ATEX-selvityksen tekeminen on siten olennainen osa turvallisuuden hallintaa.

Etsitkö tehokasta tapaa varmistaa työpaikkasi turvallisuus räjähdysvaarallisissa ympäristöissä? ATEX-koulutus on avainasemassa henkilöstön turvallisuuden takaamisessa. Tarjoamme kattavan ATEX-koulutusohjelman, joka varmistaa, että työntekijät ymmärtävät turvallisuusvaatimukset, osaavat arvioida ja hallita riskejä.

Koulutuksemme avulla työntekijät voivat toimia turvallisesti ja tehokkaasti räjähdysvaarallisissa tiloissa. Asiantuntevat kouluttajamme tarjoavat käytännönläheistä opetusta ja ohjausta, joka varmistaa, että henkilöstösi on täysin valmistautunut toimimaan haastavissa ympäristöissä. Investoimalla ATEX-koulutukseen sijoitat paitsi työntekijöidesi turvallisuuteen, myös koko organisaatiosi menestykseen.

Ota yhteyttä meihin ja varmista työpaikkasi turvallisuus ATEX-koulutuksellamme!

Räjähdyssuojausasiakirja

Räjähdyssuoja-asiakirjan tarkoituksena on ennakoida ja ehkäistä mahdollisia räjähdyksestä aiheutuvia riskejä ja vahinkoja. Asiakirjassa määritellään toimenpiteet ja suunnitelmat, joilla varmistetaan turvallinen toiminta ympäristöissä, joissa on räjähdysvaara. Tämä sisältää muun muassa riskien arvioinnin, turvallisuuskäytännöt, laitteiston luokittelun ja mahdolliset suojatoimenpiteet.

Sammutusjätevesien hallintasuunnitelma

Suomessa sammutusjätevesien hallintasuunnitelma on tehtävä ympäristönsuojelullisista syistä. Hallintasuunnitelma ennakoi ja ehkäisee mahdollisia ympäristövaikutuksia, joita sammutusjätevedet voivat aiheuttaa. Hallintasuunnitelma auttaa myös varautumaan mahdollisiin onnettomuuksiin ja vahinkotilanteisiin. Noudattamalla hallintasuunnitelmaa varmistetaan sammutusjätevesien vastuullinen ja ympäristöystävällinen käsittely osana laajempaa ympäristönsuojelutoimintaa.

Kemikaaliselvitykset

Kemikaaliselvitykset ovat osa laajempaa kemikaaliturvallisuuden hallintaa, jolla varmistetaan, että käytetyt kemikaalit täyttävät turvallisuusstandardit. Selvityksiä tehdään myös terveyden suojelemiseksi työpaikoilla ja teollisuudessa sekä ympäristön suojelemiseksi haitallisilta vaikutuksilta. Kemikaaliselvitykset ovat kokonaisvaltainen osa turvallisuuden hallintaa, joka pyrkii minimoimaan riskejä ja varmistamaan kemikaalien turvallisen ja vastuullisen käytön.