Pelastussuunnitelman laatiminen ja päivittäminen saattaa joskus tuntua ylitsepääsemättömältä urakalta, varsinkin jos työstä puuttuu suunnitelmallisuus. Kuten useimmissa asioissa, myös pelastussuunnitelmien kanssa checklist eli tarkastuslista on kätevä työkalu, jotta kaikki tarpeellinen saadaan huomioitua, ja aika käytetään hyödyllisesti. Asiantuntijamme kokosivat 9 kohdan listan, jota noudattamalla pelastussuunnitelman laatiminen ja päivittäminen helpottuu ja lopputulos palvelee varmasti jokaista käyttäjäänsä paremmin.

1) Muista aina kohdekohtaisuus

Pelastussuunnitelman on tarkoitus olla dokumentti, joka kertoo juuri kyseisen kohteen toimintatavoista sekä vaaroista ja riskeistä. Tarkastele siis turvallisuusjärjestelyjä, toimintatapoja, ohjeita sekä vaarojen ja riskien arviointia kyseisen kiinteistön näkökulmasta, äläkä leikkaa ja liimaa -tyylisesti kopioimalla samoja geneerisiä ohjeita eri kohteisiin.

2) Kuvaa turvallisuusjärjestelyt riittävän tarkasti

Turvallisuusjärjestelyjen kuvauksen täytyisi antaa kattava läpileikkaus juuri kyseisen kohteen turvallisuuden parantamiseksi tehdyistä toimenpiteistä. Tärkeää on kuvata esimerkiksi mitkä alueet sammutusjärjestelmä kattaa sekä montako ja minkä tyyppisiä käsisammuttimia eri kerroksissa on, eli kohdekohtaisuus on tässäkin valttia.

3) Arvioi vaarat ja riskit riittävän laajasti

Mitä tiettyjä vaaroja ja riskejä juuri kyseiseen kiinteistöön liittyy? Pelastussuunnitelmassa on huomioitava yleiset, kohdekohtaiset, ulkoiset sekä sisäiset vaaratekijät. Lisäksi on arvioitava näiden vaaratekijöiden syyt ja seuraukset, selvitettävä nykyisen varautumisen taso sekä suunniteltava mahdollisesti tarvittavat toimenpiteet.

4) Muista ohjeet sekä onnettomuuksien ja vaaratilanteiden ehkäisemiseksi että niiden varalle

Miten kiinteistössä toimitaan turvallisesti aiheuttamatta vaaratilanteita tai onnettomuuksia? Entä miten tulisi toimia, jos sattuu vaaratilanne tai onnettomuus? Muista huomioida ohjeissakin kohdekohtaisuus!

5) Suunnittele yhdessä

Ota suunnitelman tekoon ja päivitykseen mukaan kohteen/kiinteistön käyttäjiä mahdollisuuksien mukaan, sillä suunnitelma tehdään ensisijaisesti heitä varten.

6) Päivitä säännöllisesti

Lain mukaan pelastussuunnitelman on pidettävä ajan tasalla. Muista päivittää tärkeät yhteystiedot aina niiden muuttuessa, ja pidä päivityshistoria näkyvissä. Tee päivittämisestä suunnitelmallista, ja käy suunnitelma läpi esimerkiksi kerran vuodessa – sopiva päivitystahti riippuu kuitenkin aina kohteesta.

7) Hyödynnä valokuvia

Sanonnan mukaan kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa, ja tämä pitää paikkaansa myös pelastussuunnitelmien kohdalla. Kuvien avulla on helppo havainnollistaa erilaisia turvallisuusjärjestelyjä, kuten sammuttimien lukumäärää ja sijaintia, hätäpoistumisteitä sekä kokoontumispaikkojen sijaintia. Myös erilaisia ohjeita on helppo esittää kuvina tai videoina.

8) Tiedota, tiedota, tiedota

Pelastussuunnitelmasta on tiedotettava tarvittavalla tavalla kiinteistön käyttäjille. Viestinnästä onkin hyvä tehdä suunnitelmallista. Kuka tiedottaa, mitä kanavaa käytetään, kuinka usein tiedotusta annetaan? Tiedottamisen onnistumista on myös muistettava arvioida, jolloin tiedottamista voidaan kehittää.

9) Laita omatoiminen varautuminen kuntoon

Miten häiriötilanteissa tai poikkeusoloissa toimitaan? Miten tällaisiin tilanteisiin on varauduttu? Esimerkiksi lähimmän väestönsuojan sijainti ja sen suojautumisohjeet on tärkeää mainita pelastussuunnitelmassa.

Näiden vinkkien avulla pelastussuunnitelman laatimisesta ja päivittämisestä voi tehdä suunnitelmallisempaa ja järjestelmällisempää. Lisäksi pelastussuunnitelman tekoon löytyy käteviä työkaluja ja ohjeita, kuten esimerkiksi SPEKin opas työpaikkojen pelastussuunnitelmien tekoon ja asuinkiinteistöjen pelastussuunnitelmien teon avuksi suunniteltu SPEKin pelastussuunnitelmaopas, jossa käydään vaiheittain läpi pelastussuunnitelman laatiminen. Ohjeita ja apua löytyy myös paikallisen pelastuslaitoksen sivuilta. Toisinaan voi olla myös järkevää antaa pelastussuunnitelman teko tai päivitys ammattilaisten hoidettavaksi, jolloin oma työtaakka vähenee ja lopputulos on varmasti lakien ja asetusten mukainen.

Kaipaatko apua pelastussuunnitelman hallintaan? Haluatko siirtyä paperisesta versiosta helposti päivitettävään ja jaettavaan digitaaliseen versioon? Ota meihin yhteyttä tai jätä yhteystietosi, niin otamme sinuun yhteyttä mahdollisimman pian!

Ari Virtanen
Ari Virtanen
Toimitusjohtaja
+358 40 770 8663
ari.virtanen@codeax.fi