1. Rekisterinpitäjä

Codeax Oy
3286407-3
Kuokkamaantie 4 A
33800 Tampere
info@codeax.fi

2. Yhteyshenkilö

Codeax Oy
Ari Virtanen
Kuokkamaantie 4 A
33800 Tampere
ari.virtanen@codeax.fi

3. Rekisterin käyttötarkoitus

Keräämme tietoja asiakassuhteiden ylläpitoa ja yrityksille suunnattujen palvelujemme markkinointia varten 1) asiakkaistamme, 2) potentiaalisista asiakkaistamme, 3) sidosryhmäorganisaatioidemme edustajista sekä 4) palvelujemme käyttäjistä.

Henkilötietojen käsittelyn perusteena on tietosuoja-asetuksen (EU) 2016/679 mukainen rekisterinpitäjän oikeutettu etu tai sopimus.

4. Rekisterin sisältö

Voimme käsitellä ja tallentaa seuraavia tietoja:

  • Nimi
  • Yhteystiedot: puhelinnumero, sähköpostiosoite ja osoite
  • Työnantajan nimi
  • Työrooli/titteli
  • Asiakaspalautteet ja yhteydenotot
  • Palvelujemme käyttämistä koskevat tiedot, kuten verkkosivuston selailu- ja hakutiedot, evästeet
  • Kiinnostus- ja profilointitiedot
  • Uutiskirjeviestintään ja suoramarkkinointiin liittyvät suostumukset tai kiellot
  • Mahdolliset muut rekisterin käyttötarkoituksen kannalta tarpeelliset tiedot
5. Tietojen säilytysaika

Säilytämme tietoja niin kauan, kun se on asiakassuhteen kannalta tarpeellista sopimusten täytäntöönpanemiseksi tai asiakaspalvelun kehittämiseksi.

Käytämme henkilötietoja myös yrityksemme palvelujen myynnissä, markkinoinnissa sekä uudelleenmarkkinoinnissa. Tietoja voidaan käyttää yrityksen liiketoiminnan ja palveluiden kehittämiseen. Poistamme henkilötietosi rekisteristämme vaatimuksestasi tai kun tiedot eivät muutoin enää ole tarpeellisia käyttötarkoituksiimme.

6. Tietolähteet

Saamme henkilötietosi 1) sinulta tai edustamaltasi asiakasyritykseltä, 2) asiointisi, sopimuksen solmimisen ja palvelujemme käyttämisen yhteydessä, 3) yritys- ja yhteisötietojärjestelmästä (YTJ) ja kaupparekisteristä, 4) markkinointitietoyhtiöiltä, 5) numero- ja osoitetietojen tarjoajilta, 6) luottotietoyhtiöstä/rekisteristä. Lisäksi saamme nettisivujemme käyttöön liittyvää tietoa, jota ei ole yhdistettävissä tiettyyn henkilöön, Google Analytics -työkalusta.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yrityksen ulkopuolelle. Osa yrityksen käyttämistä ulkopuolisista palvelun- tai ohjelmistontarjoajista saattavat säilyttää tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella.

Voimme kuitenkin luovuttaa henkilötietojasi sinulle itsellesi, edustamallesi yritykselle sekä palveluntarjoajille, joita käytämme asiakkuuksien hallinnassa, viestinnässä, markkinoinnissa, suoramarkkinoinnissa ja tutkimuksissa. Henkilötietojesi omistus ei tällöin siirry kolmannelle osapuolelle, eikä kolmannella osapuolella ole oikeus käyttää tietojasi muuhun kuin Codeaxin toimeksiantoon.

Varmistamme, että palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä. Käytämme mm. seuraavia palveluntarjoajia:

  • AIWOODS Oy, 3147722-3, Pellavatehtaankatu 8 E 59, 33100 Tampere
8. Evästeiden (Cookies) käyttö

Käytämme sivuillamme ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internet-sivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät ja yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Tämän palautteen avulla pystymme jatkuvasti parantamaan sivujemme sisältöä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Käytämme niitä siten, että voimme tarjota asiakkaillemme kunkin yksilöityjen tarpeiden mukaisia tietoja ja palveluita.

Mikäli sivuillamme vieraileva käyttäjä ei halua meidän saavan edellä mainittuja tietoja evästeiden avulla, useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen. Tämä tapahtuu yleensä selaimen asetuksien kautta. On kuitenkin hyvä ottaa huomioon se, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin ylläpitämiemme sivujen ja tarjoamiemme palveluiden asianmukaiselle toimimiselle

9. Rekisterin suojaus

Tiedot siirretään SSL-suojatun yhteyden ylitse. Sähköiset tiedot on suojattu palomuurilla, käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Tietojen käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla henkilöillä sekä palveluntarjoajilla, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään.

10. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista tai tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen. Hänellä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti.

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle. Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin.