SELVILLÄOLO- JA YHTEENSOVITTAMISVELVOITE

Eura 2021-ohjelman osarahoituksella kehitettiin Codeax®SAFE ohjelmaan uusi moduuli (ominaisuus) nimeltään ”vuokralaistoiminto”. Ominaisuus mahdollistaa kaikissa kiinteistöissä mm. liikekeskuksissa kuvaamaan jokainen kiinteistön toimija ja vuokralainen omassa pohjakuvassaan. Ohjelma suunniteltiin ja kehitettiin yhdessä pirkanmaalaisen kehittäjän ja toimijan kanssa. Uuden ominaisuuden avulla kiinteistön turvallisuudesta vastaavat ovat tietoisia kiinteistön kaikkien toimijoiden toiminnasta ja heidän mahdollisista erityisriskien vaikutuksista kiinteistön turvallisuuteen.

Eura 2021–ohjelman osarahoituksella Codeax®SAFE kiinteistöjen turvallisuuteen liittyvään ohjelmistoon lisättiin ominaisuus, mikä kokoaa kaiken, eri toimijoiden, turvallisuustiedon yhteen. Erilaiset turvallisuusdokumentit ja -ohjeistukset voidaan tallentaa ohjelmistoon linkkeinä, muokattavina tiedostoina, kuvina tai videoina.  Kun Codeax®SAFE mahdollistaa kaiken turvallisuuteen liittyvän tiedon keskittämisen yhteen paikkaan, kiinteistön selvilläolovelvollisuuden edellyttämät asiakirjat ja tiedot ovat aina tallessa. 

Codeax®SAFE on digitaalinen kaksonen, missä tiedot esitetään visuaalisesti suoraan kiinteistön pohjakuvien päälle.  Uuden toiminon avulla kiinteistön toimijoiden tiedon hahmottamisesta tulee helppoa ja eri toimijoiden onkin nopeaa tarkistaa mitä turvallisuusriskejä ja -ohjeistuksia heidän alueellaan on ja toimia niiden mukaisesti. 

Codeax®SAFE ei ole pelkkä tiedon fyysinen säilytyspaikka, vaan ohjelmisto on suunniteltu aktiiviseksi apuvälineeksi turvallisuusvastaavan arjessa ja turvallisuudesta viestimisessä kaikille kiinteistön käyttäjäryhmille. 

Kiinteistön eri toimijoiden välillä on tärkeää jakaa tietoa, mutta samalla on varmistettava, että tieto on suojattu ja sitä käsitellään asianmukaisesti. Codeax®SAFE:ssa tietoturvallisuus otetaan huomioon kaikissa vaiheissa. Ohjelmisto on kehitetty Suomessa ja sitä ylläpidetään ja tiedot säilytetään Suomessa sijaitsevassa konesalissa.  

Codeax®SAFE on suunniteltu skaalautuvaksi ja Eura 2021 -ohjelman osarahoituksella kehitetyllä ominaisuudella voitiin ottaa huomioon myös suurten ja monimutkaisten kiinteistöjen tarpeet. Tällaisia kiinteistöjä voivat olla esimerkiksi ostoskeskukset, monen eri teollisen toimijan hallikiinteistöt sekä asuinrakennukset, joissa on myös liikekiinteistöjä.  

Codeax®SAFE:iin voidaan lisätä ja päivittää tietoa jokaisesta kiinteistön erillisestä osasta, olipa kyseessä esimerkiksi liiketila, ravintola, toimisto tai asunto.  Tietojen päivitysoikeus voidaan antaa vuokralaiselle tai muulle kiinteistön haltijalle. Tämä nopeuttaa ja yksinkertaistaa tiedon päivitystä ja jakamista sekä selkeyttää turvallisuuteen liittyviä vastuita. Lisäksi tämä vähentää päällekkäistä työtä, sitouttaa kaikkia osapuolia kiinteistön kokonaisturvallisuuteen sekä varmistaa, että kaikki toimijat ovat ajan tasalla turvallisuusasioista. 

Codeax®SAFE on paljon enemmän kuin pelkkä turvallisuusohjelmisto, sillä se yhdistää kiinteistön kaikki toimijat yhteisen turvallisuuden nimissä. Ohjelmiston avulla voidaan varmistaa, että jokainen kiinteistössä toimiva on tietoinen niin ympäristö- kuin muistakin turvallisuusriskeistä ja toimii turvallisuusohjeiden mukaisesti. Lain edellyttämien velvoitteiden täyttäminen, tietoturvallisuus, modulaarisuus, eri käyttäjäryhmien huomioiminen, tietojen helppo päivitettävyys ja kustannustehokkuus ovat vain muutama syy, miksi Codeax®SAFE toimii erityisen hyvin, niin kooltaan kuin toimijamääriltään suurien kiinteistöjen turvallisuuden hallinnoinnissa.  

Turvallisuus ja selvilläolovelvollisuus on yhteinen vastuumme ja Codeax®SAFE auttaa meitä kaikkia kantamaan oman osamme siitä. Vaikka turvallisuuden ylläpito on kaikkien vastuulla niin se on myös kaikkien oikeus. Erillisten osa-alueiden turvallisuustietojen lisäksi ohjelmisto yhteensovittaa ja kerää koko kiinteistön turvallisuustekijät yhteiseksi, näkyväksi kokonaisuudeksi. 

Hanke sai osarahoitusta EURA 2021 EU:n alue- ja rakennepolitiikan rahastojen digitaalinen hallintajärjestelmä ohjelmakaudelle 2021-2027 -ohjelmasta. Hanke toteutettiin 03-06/2023 välisenä aikana. 

Pohjakuvassa muiden toimijoiden sijainnit ja tiedot esitetään visuaalisesti.
Yhteenveto-sivulla nähdään kaikkien toimijoiden tiedot selkeästi yhteen kerättynä.